Проверка за изплатен болничен

За проверка за изплатен болничен освен ЕГН лицето трябва да има и ПИК от НАП.

1. Стартира се страницата на НОИ за справки с ЕГН и ПИК

2. Избира се опцията "Оторизация с ПИК на НАП" и се натиска бутона "Оторизация в НАП"

3.Системата прехвърля към сайта на НАП, където трябва да се впише ЕГН и ПИК.

4. Ако данните са коректни, системата връща към сайта на НОИ с надпис "Оторизацията в НАП е извършена успешно". Там вече има възможност за избор на справката, която искаме да направим. Когато търсим информация за изплатени болнични се избира опцията "Справка за изплатени Парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ-актуално състояние".