Уведомление до НАП се подава в следните случаи:

1.При промяна на длъжността на работника.

2.При промяна на срока на договора - когато има сключен срочен договор и неговия срок се промени /договорът остава срочен/.

! Ако след изтичане на срока на договора работникът остане да работи повече от 5 дни, договорът автоматично се превръща в безсрочен - тогава уведомление не се подава.